kanapėtas

kanapėtas
kanapė́tas, -a adj. (1) NdŽ 1. OZ22, M pilkas su baltais ir juodais taškeliais, pilkai margas, raibas: Kanapė́ta višta Ktk, Vb, Rmš, Slk. Marga višta, kanapė́ta JD207. Mano kanapė́ta vištelė prapuolė OG184. Gaidys kanapė́tas man atseina Dgl. Parduok man aną kanapė́tą gaidžiuką Trgn. Margai kanapėtos kurtinių patelės primena tetirvas rudes . Už rugių griežlė begriežia kanapėta Mair. Tas arklys kanapė́tas RdN. Tamsiai kanapėtas strazdas I. Tas paukštis buvo kanapė́tas kaip gegužė Vdk. Vilkas pilkas, kanapė́tas, mūsų lauke neregėtas (d.) Užp. Gražiausias vasarai švarkelis – tai kanapė́tas Up. Nupirko kanapė́tą skarelę Žl. Kanapėtas audeklas MitI388. 2. šlakuotas, strazdanotas, dėmėtas: Kanapė́tas veidas J.Jabl. Kanapė́tas – rudais lašais ant veido Škn. Ot negraži Petro duktė: toki kanapė́ta! Upt. Pigmentinis epitelis ruožais nyksta, darosi kanapėtas P.Aviž.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kanapėtas — kanapėtas, kanapėta bdv …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gegužėtas — gegužėtas, a adj. (1) kanapėtas, raibas, taškuotas: Gegužėta višta K. Kepurėtą, gegužėtą vištą sugavau Pl. Tie viščiukai bus gegužėti Pc. O kas pilkas, gegužėtas? – O gegutė, toj pilkoji, ana pilka, gegužėta Žl. Nedraskyk paukščių lizdų, paliksi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juodraibis — juodraibis, ė adj., smob. (1) juodai raibas, juodai kanapėtas: Ar tą juodraibę vištą pagavo? Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kanapiukas — kanapiùkas sm. (2) kanapėtas paukštelis: Kanapė išperės kanapiùkų Ps …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kanapėtis — kanapė̃tis, ė smob. (2) kas kanapėtas: Ar jau pardavei savo kanapė̃tę (vištą)? Ds. Ar jau vanagas nunešė, kanapėtytės nebesmato Sdk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopėtas — kruopėtas, a adj. (1) 1. DŽ kruopomis aplipęs. 2. su kruopomis: Kruopėtą vėdarą iškepk Varn. 3. iš smulkių dalelių, lyg iš kruopų sudarytas: Medus ka kruopėtas! Lnkv. Kiti akmenys yr kruopėti, kaip supuvę – tokių neskaldo kūlgraužos Dr. kruopėtai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopėtis — kruopė̃tis, ė smob. (2) kas kanapėtas: Kad kruopėtai (antsukotai) susukti siūlai, būna milas kruopė̃tis Ggr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piepala — sf. (1) [K], NdŽ; SD298, Q602, Kos150 zool. putpelė (Coturnix communis): Piepala yra paukštis visas kanapėtas, su galva maža, didumo kaip strazdas J. Piepalos, kėkštai medžiuose čikšta JD219. Izraelitas Ponas Dievas pūščioje piepalomis pen BPI314 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raibas — raibas, a adj. (3) DŽ, Vb, Plk, raĩbas, à (4) K, Jn, DŽ, Mrc; N, BzF165 taškuotai margas, gegužėtas, kanapėtas; šlakuotas: Raibà višta J. Raibomis plunksnomis geriausia slapstytis vanagui J.Jabl. Vai ir atlėkė raibas sakalėlis BsO372. Ten… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”